• Passive House Buildings
  • Low Energy Natural Architecture
  • Low Energy Sustainable Buildings
  • Affordable Ecological Housing
Български (България)English (United Kingdom)

Семинар за пасивни сгради - 23 октомври, гр. София

Еднодневен семинар за стандарта за пасивните сгради, който води до увеличаване на комфорта на обитаване и намаляване на нуждата от енергия за отопление до 90%. Семинарът дава солидна основа от знания за всички, които биха желали да научат как да прилагат принципите на пасивните сгради в своята практика. Фокусът на семинара са жилищните сгради като разгледаните принципи успешно могат да се приложат и при обществените сгради.

Теми, които ще бъдат разгледани по време на семинара:

Основи на дизайна на пасивните сгради; Супер изолирана сградна обвивка; Прозорци за пасивната сграда: Постигане на въздухонепроницаемост;...

Read more

Here at Energy+ International, we are passionate about sustainability, beauty and energy efficiency. We think you will too.

Being creative and connecting with people who are interested in sustainability, beauty, and energy efficiency make us happy. Our work is about our clients and their experience of what we offer.

  • We offer you our expertise as architects, designers, and consultants for Passive House projects, low energy buildings, energy plus buildings, and LEED projects.