Български (България)English (United Kingdom)
Международната асоциация за пасивни сгради - iPHA е глобална организация, в която членуват архитекти, проектанти, учени, производители, бизнес и строителни предприемачи. Международната асоциация за пасивни сгради е основана от Института за Пасивни Къщи в Германия и работи за насърчаването на стандарта в международен мащаб и запознава обществеността с преимуществата му, неговото значение и важност. Energy+ International е член на Международната асоциация за пасивни сгради.
Институтът за Пасивни Къщи (PHI) e независим изследователски институт, ръководен от д-р Волфганг Файст. PHI има важна роля в развитието на концепцията на пасивните сгради и има водеща позиция в научните изследвания, в развитието на строителни концепции, строителни компоненти, инструментите за планиране и осигуряване на качеството на енергийно ефективните сгради. Energy+ International е акредитирана от Института за Пасивни Къщи Дармщат, Германия, за да провежда курса "Сертифициран Дизайнер на Пасивни Къщи", изпити за сертификат и да прави първата корекция на изпита. Ние сме оторизиран дистрибутор на Пакета за Проектиране на Пасивни Къщи (PHPP).
PassREg има за цел да въведе успешното изпълнение на сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия (NZEBs) в целия ЕС, като за основа се използват пасивните сгради и възобновяемите източници на енергия. 
Камарата на архитектите в България е професионалната организация на архитектите, ландшафтните архитекти и урбанистите, придобили проектантска правоспособност в устройственото планиране и инвестиционното проектиране. Камарата на архитектите в България (КАБ) представлява своите членове и защитава професионалните им права и интереси в съответствие с интересите на обществото, подкрепя конкурсното начало и не допуска монополизъм, недобросъвестна практика и неравноправно положение между своите членове. Архитект Гергана Барабонкова е член на Камарата на архитектите в България.
US Green Building Council - Американският съвет за зелено строителство (USGBC) е неправителствена организация, посветена на проспериращото и устойчиво развитие на нацията посредством прилагането на ефективни мерки
за икономични и енергоефективни зелени сгради. USGBC се състои от повече от десет хиляди членуващи организации, студентски общности и доброволци, които работят за популяризирането и за изпълнението на стандарта LEED. Архитект Гергана Барабонкова има LEED акредитация и е член на Американският съвет за зелено строителство (USGBC).
Romania Green Building Council e неправителствено, неполитическо сдружение на предприятия и други организации, с дейност в Румъния. Това е водеща организация, която съдейства за популяризиране на отговорността към околната среда и енергийната ефективност, в проектирането, строителството, експлоатацията и деконструкцията на сградите в Румъния.

 
Архитектурa 2030 е неправителствена, независима организация, създадена през 2002 от архитект Едуард Мазрия в отговор на проблемите от промяната на климата. Мисията на организацията е да превърне американския и световния сграден сектор от главен дистрибутор на емисиите на парниковите газове до важен елемент за решението на проблема с промяната на климата, енергийната консумация и икономическата криза. Главната цел на Архитектурa 2030 е да се постигне рязко намаляване последиците от промяната на климата, емисиите на парниковите газове посредством промяната в начина на планиране, дизайн и строителство на сградите. Energy+ International се ангажира да работи в съответствие с предизвикателството на Архитектура 2030.