Български (България)English (United Kingdom)

Обучения за стандарта “Пасивна къща” и международна акредитация “Сертифициран дизайнер на Пасивни къщи”

Стандартът “Пасивна къща” е успешно прилаган почти навсякъде по света във всички видове сгради и при различни строителни конструкции. При пасивните сгради може да се постигне до 90% икономия на енергия за отопление и охлаждане в сравнение със съществуващите сгради и 75% икономия, в сравнение с новото строителство.

Съгласно Директива 2010/31/EU всички държави-членки на европейския съюз трябва да гарантират, че след 31 декември 2018 година, всички обществени сгради трябва да са с почти нулево потребление на енергия, а след 31 декември 2020 година всички нови сгради трябва да са с почти нулево потребление на енергия.
Пасивните сгради с тяхната изключително ниска консумация на енергия отговарят на изискванията на Директива 2010/31/EU за почти нулево енергийни сгради и са една много добра основа за нулево енергийните сгради.
През последните няколко години проведохме обучения както в България, така и в други европейски държави и получихме високо признание от участниците в тях. Възоснова на придобития опит и благодарение на обратната връзка с много професионалисти, преминали обучение при нас, създадохме обновена система, която цели още по-успешно да се натрупват знания и умения за стандарта.

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ:

Курс “Сертифициран дизайнер на пасивни сгради” (обучение на български) 1 - 5 август, 2017 в град София

От 1 до 5 август съвместно с Камарата на архитектите в България и Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ) в гр. София ще проведем курс “Сертифициран дизайнер на пасивни сгради”. Oбучението е с продължителност 5 дни и е предназначено за архитекти, които биха желали да получат солидна основа от знания, необходими за проектирането на пасивни сгради. Обучението ще се проведе на български език. След преминаване на курса, участниците могат да се явят на изпит за сертификат и да получат международно признатата титла “Сертифициран дизайнер на пасивни сгради”. Сертификатът се издава от Института за пасивни сгради в Дармщат, Германия.

Теми, които ще се изучават по време на курса: Въведение в стандарта за пасивните сгради; Сградна обвивка; Въздухонепроницаемост; Прозорци за пасивна сграда; Проектиране без термомостове; Термографски изображения и тест за въздухонепроницаемост; Вентилация на пасивната сграда; Строителен надзор и контрол на качеството; Oтопление; Генериране на топлина и доставка; Температурни разлики; Икономика на пасивните сгради;

Участниците в обучението ще получат учебни материали (над 1000 цветни страници).

Такса за обучението:

За членове на РК София Област – 480 лв без включено ДДС.

За членове на всички останали регионални колегии на КАБ – 560 лв без включено ДДС.

Такса за колеги, които не са членове на КАБ – 660 лв без включено ДДС.

В таксата не са включени софтуера Пакет за проектиране на пасивни сгради PHPP9 (2015) и изпита за сертификат. Не е включен и обяд по време на обучението.

Двудневен интензивен подготвителен семинар за подготовка за изпита “Сертифициран дизайнер на пасивни сгради” – 7 – 8 август, Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) гр. София

Семинарът е предназначен за участници, които планират да се явят на изпит за сертификат. Обучението се предлага само в пакет с изпита за сертификат. По време на двата дни участниците ще решават тестове и задачи, с които се цели да им се помогне за успешното вземане на изпита. Всеки участник ще получи книжка със задачи и решения и примерен тест. Изпитът ще се проведе на 7 октомври, 2017 в гр. София. Цена на семинара 170 лева + 530 лева такса за изпита (Общо 700 лева). Цените са без включено ДДС.

За регистрация и записване изпратете имейл на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или се обадете на телефон 0888 041 168.

Лектор: арх. Гергана Барабонкова LEED AP – сертифициран лектор към Института за пасивни сгради в Дармщат, Германия. (Passivhaus Institut).

Пасивните сгради са супер изолирани, почти херметични сгради, която използват до 90% по-малко енергия за отопление и охлаждане от построените по традиционния начин сгради. Термомостовете в тях са сведени до минимум, за да се намалят топлинните загуби. Пасивните сгради имат вентилационна система с рекуператор за оползотворяване и възстановяване на енергията, балансирано и постоянно подаване на свеж въздух. Концепцията за пасивните сгради включва един цялостен подход за изграждането на икономични, качествени, здравословни и устойчиви сгради. Повече за пасивните сгради може да прочетете тук.

Към момента има над 5600 сертифицирани дизайнери на пасивни сгради в света. След успешно представяне на изпита, участниците в обучението ни ще получат международен сертификат, издаден от Института за пасивни сгради в Дармщат, Германия и имената им ще бъдат вписани в международния регистър за сертфицирани дизайнери на пасивни сгради. (http://www.passivhausplaner.eu/mitgliederdatenbank.php)

Двудневен интензивен подготвителен семинар за подготовка за изпита “Сертифициран дизайнер/ консултант на пасивни сгради” (обучение на английски) - 28-29 юли, гр. Казанлък

Обучението е предназначено за участници, които планират да се явят на изпита за сертификат. Предлагаме това обучение само в пакет с изпита за сертификат. По време на двата дни участниците ще решават тестове и ще разглеждат задачи, с които се цели да им се помогне за успешното вземане на изпита. Всеки участник ще получи книжка със задачи и решения и примерен изпит. В таксата за семинара са включени обяди и кафе почивки. Обучението и изпитът се провеждат при минимум 5 участника.

Дати за семинара:
28- 29 юли 2017
Място за провеждане на семинара: гр. Казанлък

Задължително условие за регистрация:
Участниците да са преминали курса Сертифициран дизайнер на пасивни сгради. Обучението ще се проведе при регистрирани минимум 5 участника.

Изпитът ще се проведе на 7 октомври, 2017 в гр. София.

Цена на семинара 100 евро + 270 евро такса за изпита – (Общо 370 евро). Цените са без включено ДДС. В таксата е включена проверка на изпита от Института за пасивни сгради (PHI) и издаването на сертификат.

За въпроси и регистрация ни изпратете имейл на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Международен курс "Сертифициран дизайнер на пасивни сгради" (обучение на английски) 22 юли - 27 юли, 2017 гр. Казанлък

Oбучението е с продължителност 6 дни и е предназначено за архитекти, инженери, строители и всички, които се интересуват от Стандарта за пасивни сгради. То дава солидна основа от знания, необходими за проектирането на пасивни сгради. След преминаване на курса, участниците могат да се явят на изпит за сертификат и да получат международно признатата титла “Сертифициран дизайнер/ консултант на пасивни сгради”. Обучението ще се води на английски език. Наред с познатите учебни теми, сме включили посещение на Зелената еко класна стая в Казанлък, построена по стандарта за пасивни сгради. В сградата са използвани изцяло естествени материали като слама, глина и дърво.


Какво ще се изучава по време на курса:

- Въведение в стандарта за пасивните сгради

- Сградна обвивка на Пасивната Къща

- Въздухонепроницаемост

- Прозорци за пасивна сграда

- Проектиране без термомостове. Термографски изображения и тест за въздухонепроницаемост.

- Вентилация на пасивната сграда

- Строителен надзор и контрол на качеството

- Oтопление на Пасивната Къща, Генериране на топлина и доставка. Температурни разлики.

- Икономика на пасивните сгради

- Посещение на Зелената еко класна стая, построена по стандарта за пасивни сгради.

Участниците ще получат учебни материали (над 1000 цветни страници). В таксата за курса са включени обяди и кафе почивки.

Таксата за обучението е 700 евро без включено ДДС.
Смятаме, че това е най-добрата цена от всички предлагани международни обучения за дизайнери на пасивни сгради.

В таксата не са включени софтуера Пакет за проектиране на пасивни сгради PHPP9 (2015) и изпита за сертификат.

За въпроси и регистрация ни изпратете имейл на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .