Български (България)English (United Kingdom)

Обучения за стандарта “Пасивна къща” и международна акредитация “Сертифициран дизайнер на Пасивни къщи”

Стандартът “Пасивна къща” е успешно прилаган почти навсякъде по света във всички видове сгради и при различни строителни конструкции. При пасивните сгради може да се постигне до 90% икономия на енергия за отопление и охлаждане в сравнение със съществуващите сгради и 75% икономия, в сравнение с новото строителство.

Съгласно Директива 2010/31/EU всички държави-членки на европейския съюз трябва да гарантират, че след 31 декември 2018 година, всички обществени сгради трябва да са с почти нулево потребление на енергия, а след 31 декември 2020 година всички нови сгради трябва да са с почти нулево потребление на енергия.
Пасивните сгради с тяхната изключително ниска консумация на енергия отговарят на изискванията на Директива 2010/31/EU за почти нулево енергийни сгради и са една много добра основа за нулево енергийните сгради.
През последните няколко години проведохме обучения както в България, така и в други европейски държави и получихме високо признание от участниците в тях. Възоснова на придобития опит и благодарение на обратната връзка с много професионалисти, преминали обучение при нас, създадохме обновена система, която цели още по-успешно да се натрупват знания и умения за стандарта.

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ:

Двудневен интензивен подготвителен семинар за подготовка за изпита “Сертифициран дизайнер/ консултант на пасивни сгради” (обучение на английски) - 28-29 юли, гр. Казанлък

Обучението е предназначено за участници, които планират да се явят на изпита за сертификат. Предлагаме това обучение само в пакет с изпита за сертификат. По време на двата дни участниците ще решават тестове и ще разглеждат задачи, с които се цели да им се помогне за успешното вземане на изпита. Всеки участник ще получи книжка със задачи и решения и примерен изпит. В таксата за семинара са включени обяди и кафе почивки. Обучението и изпитът се провеждат при минимум 5 участника.

Дати за семинара:
28- 29 юли 2017
Място за провеждане на семинара: гр. Казанлък

Задължително условие за регистрация:
Участниците да са преминали курса Сертифициран дизайнер на пасивни сгради. Обучението ще се проведе при регистрирани минимум 5 участника.

Изпитът ще се проведе на 7 октомври, 2017 в гр. София.

Цена на семинара 100 евро + 270 евро такса за изпита – (Общо 370 евро). Цените са без включено ДДС. В таксата е включена проверка на изпита от Института за пасивни сгради (PHI) и издаването на сертификат.

За въпроси и регистрация ни изпратете имейл на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Международен курс Сертифициран дизайнер на пасивни сгради (обучение на английски) 22 юли - 27 юли, 2017 гр. Казанлък

Oбучението е с продължителност 6 дни и е предназначено за архитекти, инженери, строители и всички, които се интересуват от Стандарта за пасивни сгради. То дава солидна основа от знания, необходими за проектирането на пасивни сгради. След преминаване на курса, участниците могат да се явят на изпит за сертификат и да получат международно признатата титла “Сертифициран дизайнер/ консултант на пасивни сгради”. Обучението ще се води на английски език. Наред с познатите учебни теми, сме включили посещение на Зелената еко класна стая в Казанлък, построена по стандарта за пасивни сгради. В сградата са използвани изцяло естествени материали като слама, глина и дърво.


Какво ще се изучава по време на курса:

- Въведение в стандарта за пасивните сгради

- Сградна обвивка на Пасивната Къща

- Въздухонепроницаемост

- Прозорци за пасивна сграда

- Проектиране без термомостове. Термографски изображения и тест за въздухонепроницаемост.

- Вентилация на пасивната сграда

- Строителен надзор и контрол на качеството

- Oтопление на Пасивната Къща, Генериране на топлина и доставка. Температурни разлики.

- Икономика на пасивните сгради

- Посещение на Зелената еко класна стая, построена по стандарта за пасивни сгради.

Участниците ще получат учебни материали (над 1000 цветни страници). В таксата за курса са включени обяди и кафе почивки.

Таксата за обучението е 700 евро без включено ДДС.
Смятаме, че това е най-добрата цена от всички предлагани международни обучения за дизайнери на пасивни сгради.

В таксата не са включени софтуера Пакет за проектиране на пасивни сгради PHPP9 (2015) и изпита за сертификат.

За въпроси и регистрация ни изпратете имейл на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .