Български (България)English (United Kingdom)

Как да разберем дали даден продукт е екологичен?

Потребителите вече ежедневно са затрупвани със “зелена” пропаганда. Много компании разчитат хората да купуват по старомодния начин: първо купете, а после мислете. Преди да станетe поредната жертва на така наречения “greenwashing”*, научете се да анализирате критично екологичните продукти и услуги. По-долу сме написали някои основни въпроси, които да зададете преди да купите даден продукт.
Преди да започнем, ето някои от най-често срещаните твърдения, за които трябва да внимавате.

Твърдение  "Нашият продукт е с рециклирано съдържание"

Твърдението на производителя може и да е вярно, но какви са останалите материали, които са използвани в него? Ако той съдържа 30% рециклирани материали, но също така съдържа и такива, с високо съдържание на летливи органични съединения (ЛОС) или има някакъв друг сериозен недостатък, това не е екологичен продукт.

Твърдение  "Може да спечелите 14 точки по системата за устойчиво строителство LEED ако използвате нашия продукт”

Някои продукти може да ви помогнат да спечелите точки по системата LEED, но по-често LEED кредити се печелят от използването на добри строителни практики и материали.

Твърдение: "Ние използваме основно естествени съставки"
Оловото е "естествен материал", азбестът е "естествен материал", летливите органични съединения също са "естествени". Схващате ли идеята?

Твърдение:  "Екологично чист продукт”
Вижте твърдението за "естествените съставки" по-горе. Много компании заявяват това за техните продукти, но имайте предвид, че това понятие няма научно или юридическо значение.

Преди да купите екологични строителни продукти или да приемете дадени зелени стратегии, е важно да се знаете какви въпроси да зададете. Много компании твърдят, че техният продукт е екологичен или “зелен”, но не могат да подкрепят това твърдение с факти. Бъдете критични потребители.

Следващите въпроси ще ви помогнат да бъдете информирани и да вземете правилни решения относно екологичните продукти. Не забравяйте, че не съществуват перфектни екологични продукти и често финансовите реалности или въздействието върху околната среда от заместването на конвенционалните строителни компоненти, са по-големи от ползите от закупуване на нов, по-екологичен продукт.


Във връзка с тези размисли, имайте предвид следното:

  • От какво е направен продукта?
  • Има ли рециклирано съдържание или дали лесно се рециклира?
  • Спестяват ли се ресурси с него като енергия и вода?
  • Колко енергия е била необходима, за да се произведе?
  • Дали процесът на производство е предизвикал замърсяване на въздуха и околната среда?
  • Съдържа ли токсини, които са вредни за хората?
  • От колко далече е доставен?
  • Каква е цената на продукта в икономически, социален и екологичен аспект?
  • Какво се случва с този продукт в края на полезния му живот ?
  • За какви други въпроси може да се сетите?

Източник: Sustainable Performance Institute
greenwashing* - заблуждаване на потребителите относно практиките на дадена компания, свързани с околната среда и ползите за нея.