Български (България)English (United Kingdom)

Обучения за стандарта “Пасивна къща” и международна акредитация “Сертифициран дизайнер на Пасивни къщи”

Стандартът “Пасивна къща” е успешно прилаган почти навсякъде по света във всички видове сгради и при различни строителни конструкции. При пасивните сгради може да се постигне до 90% икономия на енергия за отопление и охлаждане в сравнение със съществуващите сгради и 75% икономия, в сравнение с новото строителство.

Съгласно Директива 2010/31/EU всички държави-членки на европейския съюз трябва да гарантират, че след 31 декември 2018 година, всички обществени сгради трябва да са с почти нулево потребление на енергия, а след 31 декември 2020 година всички нови сгради трябва да са с почти нулево потребление на енергия.
Пасивните сгради с тяхната изключително ниска консумация на енергия отговарят на изискванията на Директива 2010/31/EU за почти нулево енергийни сгради и са една много добра основа за нулево енергийните сгради.
През последните няколко години проведохме обучения както в България, така и в други европейски държави и получихме високо признание от участниците в тях. Възоснова на придобития опит и благодарение на обратната връзка с много професионалисти, преминали обучение при нас, създадохме обновена система, която цели още по-успешно да се натрупват знания и умения за стандарта.

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ: