Български (България)English (United Kingdom)

Уоркшоп за работа с Пакета за проектиране на пасивни сгради (PHPP)

Пакетът за Проектиране на Пасивни Къщи - PHPP9 (2015) е специална методика създадена от Института за Пасивни Къщи в Германия, която може да се ползва от архитекти, дизайнери и инженери за проектиране на пасивни сгради както и за преустройства на съществуващи сгради по стандарта EnerPHit. Сграда, построена по стандарта за Пасивните Къщи може лесно да се превърне в нуловоенергийна сграда, свободна от въглеродните емисии ако към нея се прибави фотоволтаична система или вятърна турбина. Пакетът за Проектиране на Пасивни Къщи има специално пособие, чрез което може да се изчисли какво е необходимо да се постигне нуловоенергийна сграда, свободна от въглеродните емисии.

В рамките на нашите курсове за Сертифицирани дизайнери на пасивни сгради е включен еднодневен уоркшоп за работа с Пакетът за Проектиране на Пасивни Къщи - PHPP9 (2015).