Български (България)English (United Kingdom)

арх. Боян Стаматов

 "Курсът дава много добра основа за бъдещо развитие в областта на пасивните сгради. Разглеждат се различни методи и конструктивни системи, свързани с пасивното строителство" арх. Боян Стаматов,  "Стаматови 2010" ООД, гр. Варна