Български (България)English (United Kingdom)

арх. Адриана Потлог

"Това обучение е много полезно за всички, които биха искали да бъдат добри професионалисти. Трябва да стане задължително за всички архитекти и строителни инженери" арх. Адриана Потлог, Фоскани Румъния