Български (България)English (United Kingdom)

арх. Георги Тодоров

"Мнението ми е положително, защото курсът разглежда специфични и конкретни примери за постигане на нискоенергийни и пасивни сгради. Научените нови знания са много" арх. Георги Тодоров, Чикаго САЩ