Български (България)English (United Kingdom)

арх. Ралица Бербенкова

"Курсът беше много ефективно организиран и много интересен. Темите в него бяха обяснени много добре и бяха подкрепени с много примери от практиката. Много ми харесаха професионалните дискусии по време на курса. Макар и материалът да беше нов за мен, той беше представен по много рабираем и увлекателен начин като бяха вмъкнати множество графики и снимки от практиката." арх. Ралица Бербенкова, гр. Берлин Германия