Български (България)English (United Kingdom)

Еко Библиотека и културен център, град Шипка


  • Проблемът

  • История

  • Проектът

  • EnerPHit

  • Living Building Challenge

  • Включете се


Статус: Проектно предложение
Вид:
Обществена сграда
Местоположение:
гр. Шипка, обл. Стара Загора
Клиент:
Читалище 'Светлина' гр. Шипка
Площ:
861 кв. м.
Година:
2013

Екип:
арх. Гергана Барабонкова LEED AP 
канд. арх. Катерина Димитрова
канд. арх. Константин Въжаров

България е осеяна с хиляди изоставени и рушащи се сгради.
 Голяма част от тези сгради са архитектурни паметници, които се нуждаят от реконструкция. Изоставените сгради са свързани с различни социални, икономически и екологични проблеми. Техните конструкции не се поддържат и това ги прави уязвими към разрушение. Изоставените сгради допринасят за възникване на негативна обратна връзка. Хората избягват да се заселват по тези места, което довежда до още по-голяма разруха. Необходимо е да се търси решение на този проблем, което да доведе до подобрение в дългосрочен план. След реконструкцията на тези сгради те не само ще изглеждат добре, но това ще се отрази и положително на обществото в дългосрочен план.

Сградата на читалище "Светлина" се намира в центъра на гр. Шипка и представлява внушителна красива двуетажна сграда, построена през 1930. Има два етажа и разгъната застроена площ от 861 кв.м. Тази сграда някога е била сърцето на града. Събирала е жителите на Шипка и е привличала посетители от околните райони за концерти, художествени представления и филмови прожекции.

Проблемът е, че сградата е необитаема от близо 20 години. В момента тя се руши, запада пред очите на жителите на града и се нуждае от спешен ремонт. Прозорците са изпотрошени, сцената е тъжна и полуразрушена. Отвсякъде се наблюдава падаща мазилка и опасно надвиснали колони и плочи. Това виждат хората от града и хилядите български и чуждестранни туристи, които минават през града всяка година и посещават храм паметника Шипка, намиращ се недалеч от читалището.


За бурния културен живот, който се е водел в читалището пише известният български писател Чудомир:
"Настанено в ново собствено здание, с удобен салон, читалището започна усилена културно-просветна работа. Спомням си стегнатия театрален колектив на читалище „Светлина“ и неговите добре подготвени пиеси през време на прегледите на художествената самодейност. Спомням си също прекрасния танцов ансамбъл. Облечени в стари полуселски-полуградски шипчански носии, самодейците с голямо майсторство и прецизност изпълняваха някогашните местни хора." Заедно с театралната и танцова дейност се развиваха и другите отдели. Библиотеката, която имаше към 7000 тома, през 1960 год. е раздала за домашно четене 13 605 тома книги. Проведени са били три обсъждания, 12 информации, вечер на приказката и др. Създадени са подвижни библиотеки и лятна читалня в парка при манастира. При читалището има хор и кръжок на художниците самодейци. Нагледната агитация се е изразила в много стенлистове, агиттабла, плакати и лозунги. От три години читалището издава и вестник „Шипчански глас“. При такива здрави традиции и при такова славно минало членовете на читалище „Светлина“ и всички шипчанци трябва да се заловят така за работа, така да я засилят, че светлината му да озарява не само селото и долината ни, но лъчите му да прехвърлят Средна гора и Балкана, та да служи за пример и поука на всички читалища в страната ни."....
Чудомир. Спомени, пътеписи, статии и бележки
.

"Changing the world one building at a time"

Човечеството и светът около нас имат нужда от дълбока промяна. Ние вярваме, че промяната ще се случи само тогава, когато ние хората сами я направим и изградим.

Проектът Еко Библиотека и културен център в град Шипка ни предоставя един уникален шанс да преобразим рушащата се сграда на съществуващото читалище и да променим в положителна посока живота на хората в града и околните селища. В глобален план този проект цели да мотивира и вдъхнови българската и Европейската общественост да прегърне устойчивите методи и технологии при преустройството на съществуващите сгради и да премахне социалните и финансови пречки пред изпълнението на тези решения.

Външният облик на внушителната и красива сграда ще бъде запазен. Във вътрешните пространства ще бъде изградена съвременна библиотека с отдел за деца и възрастни, многофункционална зала за представления, срещи и други културни дейности. Предвидено е и пространство за художествена галерия, в която ще бъдат излагани творбите на местни художници.

Проектът Еко Библиотека и културен център в град Шипка е пилотен, иновативен, устойчив и залага на идеята за един дизайн, който ще бъде полезен за обществото. С него се цели да се демонстрира, че е възможно преустройство на съществуващи сгради, при което да бъде постигната близо нулева консумация на енергия. Това ще бъде първата реконструкция в България по международния стандарт EnerPHit.

В проекта се набляга върху използването на екологични материали и технологии, които съхраняват природните ресурси. Стремежът е той да покрие изискванията на стандарта Living Building Challenge и неговите седем категории: вода, енергия, здраве, материали, равноправие и красота.


Международният стандарт EnerPHit е създаден за вече построените сгради с редица изисквания, които далеч надхвърлят съвременните наредби и кодове. EnerPHit отговаря на "Сертификат за качествено одобрена енергийно-ефективна реконструкция с компоненти на пасивни сгради." При този стандарт могат да бъдат постигнати значителни икономии на енергия между 75 и 90%.

За да бъдат постигнати тези значителни икономии при Еко Библиотека и културен център ще бъдат приложени следните мерки:
 - значително подобрение на топлоизолацията;
 - намаляване и елиминиране, където е възможно на топлинните мостове;
 - значително подобрение на въздухонепроницаемостта;
 - поставяне на много добри енергоефективни прозорци;
 - използване на вентилационна система с оползотворяване на топлината;
 - ефективно производство на топлоенергия;
 - използване на възобновяеми енергийни източници;

Критерии, които трябва да бъдат постигнати при стандарта EnerPHit:
  Специфична нужда от енергия за отопление: макс. 25 kWh/m2 година
  Тест за въздухонепроницаемост при налягане от 50 Pa: макс 1-h
  Потребление на първична енергия: макс. 120 kWh/m2 година
  Честота на прегряване ( над 25 градуса през летния период): макс. 10%


Living Building Challenge e сертификационен стандарт за зелени сгради, който включва най-напредналите мерки за устойчивост , които съществуват днес и има за цел да намали различията между настоящите решения и идеалните решения. Проектите, които постигат този стандарт могат да предендират, че са екологични от всички възможни области и ще служат като модели за подражание.

Стандартът Living Building Challenge обхваща седем функционални области: терен, вода, енергия, здраве, материали, равноправие и красота.

Терен
Възстановяване на здравословната връзка с природата.
Теренът за Еко Библиотека и културен център е бил застроен още през 1861 година. Представеният проект за реконструкция цели да подобри съществуващата сграда, без да се увеличава застроената й площ. Предимствата при този проект е, че сградата вече съществува и не е необходимо да се строи нова такава. Инфраструктурата е налице и няма да има да има промяна и въздействие върху екологичната система.

Вода
Създаване на независимост при използване на водата при терени, сгради и общности.
Консумацията на вода в Еко Библиотека и културен център ще бъде намалена поради използването на санитарни уреди, които осигуряват икономия на вода.
Сградата ще бъде свързана със система, която ще отработва на отпадните води и те ще се използват за напояване на парка около сградата и Общината на град Шипка.

Енергия
Разчита се само на слънчевата енергия
Поради високата степен на изолация на сградата, висококачествените прозорци и вентилационната система, консумацията на енергия ще бъде сведена до минимум. Тази минимална енергийна консумация ще се покрива от слънчевата енергия посредством фотоволтаична система.

Здраве
Подобрение на здравето и благосъстоянието на обитателите.
Екологичните принципи при реконструкцията на Еко Библиотека и културен център ще бъдат от голямо значение за здравето и благосъстоянието на бъдещите обитатели. Вентилационната система ще доставя свеж въздух по всяко време в сградата и ще повишава  качеството на вътрешната среда и комфорта.
Голямо внимание е отделено и на естественото осветление като ключов елемент за една екологична и здравословна обстановка.

Материали
Използване на материали и процеси, които са екологични и безопасни за обитателите през цялото време на съществуване
Еко Библиотека и културен център ще популяризира и използва екологични материали и източници. Всички материали ще бъдат документирани в техническите спецификации на проекта. Ше бъдат изпратени писма на доставчиците при наличие на изключения.

Равноправие
Подкрепа за един равноправен свят
Еко Библиотека и културен център ще бъде посещаван от от много хора. Интериорът е съобразен да задоволи разнообразните нужди на обществеността. Многофункционалната зала ще се изпозва за концерти, художествени мероприятия, празненства и различни школи за деца и възрастни. Ще бъде предвиден лесен достъп и за посетители с инвалидни колички

Красота
Дизайн, който възхвалява красотата и духа, който създава трансформираща промяна, вдъхновява и обучава.
Екологична и красива архитектура е тази, която се е съхранила през годините и която отразява местните особености на градската архитектура. Външният облик на съществуващата сграда ще бъде запазен максимално. В помещенията ще се използват мебели и материали от екологични източници. След завършването на сградата във фоаето ще бъдат изложени пана, които ще показват процеса на реконструкция и екологичния подход при реализирането на проекта.


Ако желаете да съдействате за осъществяването на проекта Еко Библиотека и културен център в гр. Шипка и да популяризираме заедно устойчивата строителна индустрия се свържете с нас.

Нуждаем се от партньори, които са готови да подпомогнат тази инициатива с устойчиви материали и продукти. Очакваме Ви да се свържете се с нас на имейл Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Сградата на читалището в момента