Български (България)English (United Kingdom)

Мини еко пасивна къща

Целта на проекта е да се изгради здравословен дом семейство с ниски доходи. С него също така се цели да докаже, че малките еко пасивни домове могат да бъдат красиви и достъпни. Къщата е с площ от 42 квадратни метра. Тя ще бъде с дървена конструкция, а стените ще бъдат изградени от сламени бали. Ще се използват местни строителни материали, придобити от самия терен като глинена мазилка и камък. За интериора и екстериора на сградата ще се използват рециклирани материали. Доставката на вода ще бъде осигурена от подземен кладенец. Дъждовната вода ще се събира и използва за тоалетната и за поливане на градината.

Приблизителна строителна стойност на обекта 12 000 долара.