Български (България)English (United Kingdom)

Стандарти за енергийна ефективност и цели

Ние предлагаме нашата експертиза като архитекти, дизайнери и консултанти на пасивни, нискоенергийни, плюс енергийни сгради и LEED проекти. Ние ще работим с вас и ще ви помогнем да постигнете следните изброени цели и стандарти за енергийна ефективност:

Пасивната Къща е супер изолирана, почти херметична сграда, която използва до 90% по-малко енергия за отопление и охлаждане от построените по традиционния начин сгради. Термомостовете в пасивната сграда са сведени до минимум, за да се намалят топлинните загуби. Пасивната къща има вентилационна система с рекуператор за оползотворяване и възстановяване на енергията, балансирано и постоянно подаване на свеж въздух. Концепцията за пасивните сгради включва един цялостен подход за изграждането на икономични, качествени, здравословни и устойчиви сгради. Повече за пасивните сгради може да прочетете тук.
Нулево енергийната сграда, известна също като сграда с нулева нетна енергия (ZNE), е с намалени енергийни нужди, които са постигнати посредством повишаването на енергийната ефективност. При нея нужната енергия може да бъде доставена от възобновяеми източници, като в резултат потреблението и нетното производство на енергия от възобновяемите източници е равно на нула.
Плюс енергийната сграда произвежда повече енергия, доставена от възобновяеми източници на място, отколкото консумира през годината. Самата сграда се превръща в производител на енергия и може да генерира доходи за собственика си.
Сградите свободни от CO2 емисии не използват газ, нафта или електричество като източник на първична енергия. Те използват само възобновяеми източници на енергия каквито са слънцето и вятъра. Сградите свободни от CO2 емисии предоставят оптимални условия на комфорт, докато въздействието им върху околната среда е сведено до минимум.
LEED е сертификационна система за зелено строителство, която включва група от изисквания за проектите, които трябва да постигнат LEED сертификат. Всяка група е насочена към уникалните нужди на даден проект или тип сграда. LEED се прилага за всички видове сгради, включително здравни заведения, училища, жилищни сгради и дори цели квартали.