Български (България)English (United Kingdom)

Моделиране с Пакета за Проектиране на Пасивни Къщи (PHPP)

Тук в Energy+ ние моделираме и правим енергийни калкулации за нискоенергийни и пасивни сгради. За да постигнем най-добрите резултати, ние използваме Пакета за Проектиране на Пасивни Къщи (PHPP), създаден от Института за Пасивни Къщи в Германия. Това е специализиран софтуер, при който още в проектна фаза може да се потвърди дали дадена сграда ще отговаря на стандарта за Пасивни Къщи.

Ние предлагаме услугата моделиране с Пакета за Проектиране на Пасивни Къщи (PHPP) за нови и съществуващи сгради. При тази услуга клиентите ни ще разберат енергийните характеристики на сградата за даден архитектурен дизайн. Резултатите от модела и калкулациите ще бъдат представени в доклад, който ясно показва всички детайли от модела и енергийното му потребление. Докладът ще съдържа и препоръки за подобрение на енергийните характеристики на сградата.