Български (България)English (United Kingdom)

Термомостови калкулации и моделиране с програмата THERM

Термомостът е част от сградната обвивка, където има значителен топлинен поток, дължащ се на пробив на изолационния слой от неизолиран строителен материал или от материал с висока топлопроводимост.
Термомостовете могат да доведат до големи топлинни загуби през съответната площ на сградната обвивка. При наличие на термомостове могат да се образуват локализирани студени области по вътрешността на стената, които могат да причинят риск от конденз.

Ние ще създадем модел с програмата THERM за всички важни връзки във вашия проект. Ще изчислим термомостовите коефициенти (PSI-стойности) и температурата на повърхностите. Ще ви предоставим чертеж с обозначените термомостове и техните дължини и ще подготвим доклад със стойностите им. Ще предложим препоръки за оптимизация, ако е необходимо.