Български (България)English (United Kingdom)

арх. Ралица Бербенкова

"Курсът беше много ефективно организиран и много интересен. Темите в него бяха обяснени много добре и бяха подкрепени с много примери от практиката. Много ми харесаха професионалните дискусии по време на курса. Макар и материалът да беше нов за мен, той беше представен по много рабираем и увлекателен начин като бяха вмъкнати множество графики и снимки от практиката." арх. Ралица Бербенкова, гр. Берлин Германия

арх. Иван Иванов

"Много изчерпателно представяне на материала" арх. Иван Иванов, Архитектурно студио ДИДПРОЕКТ, гр. София

арх. Георги Тодоров

"Мнението ми е положително, защото курсът разглежда специфични и конкретни примери за постигане на нискоенергийни и пасивни сгради. Научените нови знания са много" арх. Георги Тодоров, Чикаго САЩ

инж. Ромина Курта

"Много добра информация. Много добри примери относно топлинните изчисления" инж. Ромина Курта, Букурещ Румъния

арх. Адриана Потлог

"Това обучение е много полезно за всички, които биха искали да бъдат добри професионалисти. Трябва да стане задължително за всички архитекти и строителни инженери" арх. Адриана Потлог, Фоскани Румъния

арх. Диана Дина

"Много информативно и полезно обучение за всички, които се интересуват от пасивни сгради, фокусирано както върху принципите, така и върху детайлите за тези сгради. За мен то беше изключително полезно за работата ми като архитект" арх. Диана Дина, BERE Architects, Великобритания

арх. Михай Силвестру

"10 от 10. Много добро обучение, предадено много добре!" арх. Михай Силвестру Arhigest SPL. Тимишoара, Румъния

инж. Мариус Джерман

"Много добре подредена, важна информация. Професионални презентации" инж. Мариус Джерман, Fiamma Brenner Service, Тимишoара, Румъния

арх. Боян Стаматов

 "Курсът дава много добра основа за бъдещо развитие в областта на пасивните сгради. Разглеждат се различни методи и конструктивни системи, свързани с пасивното строителство" арх. Боян Стаматов,  "Стаматови 2010" ООД, гр. Варна

арх. Недко Георгиев

 "По време на курса успях да си отговоря на всички важни за мен въпроси за пасивните сгради. За сравнително кратко време навлязох в материала, благодарение на адекватно поднесената информация и благодарение на лектора по време на обучението" арх. Недко Георгиев, Студио Щрих, гр. Варна

Страница 1 от 4