Български (България)English (United Kingdom)

арх. Жулиан Начев

"Наивно да се мисли, че всеки архитект може да проектира пасивна къща. Сертификацията по стандарта „пасивна къща“ е със строго инженерна насоченост и изисква задълбочени познания не само в областта на архитектурата, но и в сградните инсталации, както и на най-новите строителни технологии, системи и материали. За щастие напоследък все повече хора осъзнават смисъла от приложението на стандарта и икономията на енергия, чрез използването на високи технологии и искат проекти за пасивни или нискоенергийни сгради."  арх. Жулиан Начев, гр. Варна

арх. Боряна Христова

" Курсът CEPH беше много интензивен и отлично систематизиран. Бяха обхванати всички важни аспекти, касаещи  проектирането и строителството на Пасивни Къщи. Този курс обогатява погледа на проектанта върху цялостния работен процес по конципиране и изграждане на една сграда, акцентира върху важността на взаимодействието със сградните инженери , интегрирайки най-иновативните стандарти и концепции."  дипл.-инж. арх. Боряна Христова, "Проарх Дизайн" ЕООД, гр. Пловдив 

арх. Елена Апостолова

Курсът беше на много високо професионално ниво. От една страна той доведе до повишаване на професионалната ми квалификация като архитект, а от друга постави и нови предизвикателства в професията ми и нов поглед към проектирането на сгради. - арх. Елена Апостолова, "А_ФАКТ" ЕООД, гр. Пловдив

инж. Николай Ставрев

"Този курс беше уникален шанс да навлезем в теорията на Passivhaus и да имаме възможност след това да я прилагаме на практика." - инж. Николай Ставрев ОБЕРОН КОНЦЕПТБАУ, гр. Пловдив

арх. Раду Андоне

"Чудесен курс!" - арх. Раду Андоне, Букурещ

арх. Кристина Петреа

"В курса имаше много нова информация и ние научихме много неща, които не бихме могли да научим по друг начин. Упражненията бяха много интересни и научихме много като ги правехме, за разлика от това ако трябваше само да четем текста и да следваме примерите"- арх. Кристина Петреа, TECTO ARHITECTURA, Букурещ

 

ph.d. арх. Адриан Молеавин

"Нова и интересна информация! Много полезна, за да се започне работа по проект за пасивни сгради." ph.d. арх. Адриан Молеавин, UAUIM Букурещ

инж. Рамона Ахим

"Много интересен курс за домовете на бъдещето. Щастлива съм, че бях сред най-добрите професионалисти от Румъния. Чудесен лектор!" - инж. Рамона Ахим, S.C. IPCT INSTALAŢII SRL

проф. арх. Кристина Окинчук

" Курсът беше интензивен и обхвана всички важни теми за Сертифицираните дизайнери на Пасивни Къщи. Презентациите бяха много интересни и показаха най-важните аспекти за проектиране и строителство на пасивни сгради." - проф. арх. Кристина Окинчук, UAUIM Букурещ

conf д-р инж. Михаела Джорджеску

Курсът CEPH беше изключително полезен за мен и беше много добре организиран. Атмосферата беше много добра и приятелска като същото време получихме голямо количество знания  "- conf д-р инж. Михаела Джорджеску, UAUIM Букурещ Румъния"

Страница 3 от 4