Български (България)English (United Kingdom)

Trainings for Passive House Standard and international accreditation “Certified Passive House Designer”

The Passive House Standard has been successfully adopted by most countries and is applicable for many building types. Passive buildings can achieve up to 90% energy savings for the heating and cooling of existing buildings and up to 75 % energy savings compared to new construction.

According to the Directive 2010/31 / EU, all country members of the European Union must ensure that after December 31, 2018, all public buildings must have nearly zero energy consumption and after December 31, 2020 all new buildings must be nearly zero energy.
Passive buildings, with their extremely low energy consumption, meet the requirements of Directive 2010/31/EU for nearly zero energy buildings and are a base for zero energy buildings.
In the recent years, we have conducted trainings in Bulgaria and in other European countries and have received high praise from our participants. Based on the experience and the feedback from many of the professionals who trained with us, we have created an innovative system that aims to be more successful in helping our students to accumulate the knowledge and skill-set required for Passive House construction.

UPCOMING TRAININGS

Онлайн подготвителен курс за меж дународната акредитация "Сертифициран дизайнер на пасивни сгради " - 17 март - 20 май 2018

Вече може да се подготвите от къщи и да се явите на изпит за международния сертификат "Сертифициран дизайнер на пасивни сгради" с помощта на нашите онлайн презентации в реално време. Обучението ще се проведе от 17 март до 20 май, 2018.

Съдържание: Въведение в пасивните сгради; Въведение в Пакета за проектиране на пасивни сгради (PHPP); Сградна обвивка на Пасивната Къща; Въздухонепроницаемост; Прозорци за пасивна сграда; Проектиране без термомостове; Термографски изображения и тест за въздухонепроницаемост; Вентилация на пасивната сграда; Строителен надзор и контрол на качеството; Oтопление на Пасивната Къща; Генериране на топлина и доставка; Температурни разлики; Икономика на пасивните сгради. Всички участници в обучението ще получат учeбни материали, цветни (над 1100 страници) Такса: 320 евро без ДДС

Двуседмична интензивна подготовка за изпита “Сертифициран дизайнер на пасивни сгради” 20 май- 2 юни. Участниците ще решават тестове и задачи и ще се обсъждат въпроси и казуси, с които се цели да им се помогне за успешното вземане на изпита. Предлагаме това обучение в пакет с изпита за сертификат. Такса: 70 евро без ДДС

Изпит за сертификат - 8 юни, 2018 год. Международният изпит се подготвя от Института за Пасивни Къщи в Дармщат, Германия и се провежда само четири пъти в годината. Изпитът ще се проведе на български език. Повече за изпита може да прочетете на този линк. http://bit.ly/2FL6htk . Такса за изпита за сертификат: 270 евро без ДДС (Голяма част от тази сума превеждаме на PHI, където се прави проверка на тестовете и се издава лиценза.)

Софтуер за проектиране на Пасивни сгради РНРР9 (английска версия)- Притежаването на РНРР лиценз вече е задължително условие на Passivhaus Institut (PHI) Германия, за да бъдете допуснати до изпит за сертификат.  За нашите студенти, които участват в обучението предлагаме отстъпка при закупуването на софтуера. Цена на РНРР9 (английска версия): 170 евро без ДДС.

За въпроси и регистрация се свържете с нас на имейл This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it