Български (България)English (United Kingdom)

Обучения за стандарта “Пасивна къща” и международна акредитация “Сертифициран дизайнер на Пасивни къщи”

Стандартът “Пасивна къща” е успешно прилаган почти навсякъде по света във всички видове сгради и при различни строителни конструкции. При пасивните сгради може да се постигне до 90% икономия на енергия за отопление и охлаждане в сравнение със съществуващите сгради и 75% икономия, в сравнение с новото строителство.

Съгласно Директива 2010/31/EU всички държави-членки на европейския съюз трябва да гарантират, че след 31 декември 2018 година, всички обществени сгради трябва да са с почти нулево потребление на енергия, а след 31 декември 2020 година всички нови сгради трябва да са с почти нулево потребление на енергия.
Пасивните сгради с тяхната изключително ниска консумация на енергия отговарят на изискванията на Директива 2010/31/EU за почти нулево енергийни сгради и са една много добра основа за нулево енергийните сгради.
През последните няколко години проведохме обучения както в България, така и в други европейски държави и получихме високо признание от участниците в тях. Възоснова на придобития опит и благодарение на обратната връзка с много професионалисти, преминали обучение при нас, създадохме обновена система, която цели още по-успешно да се натрупват знания и умения за стандарта.

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ:

Онлайн подготвителен курс за меж дународната акредитация "Сертифициран дизайнер на пасивни сгради " - 17 март - 20 май 2018

Вече може да се подготвите от къщи и да се явите на изпит за международния сертификат "Сертифициран дизайнер на пасивни сгради" с помощта на нашите онлайн презентации в реално време. Обучението ще се проведе от 17 март до 20 май, 2018.

Съдържание: Въведение в пасивните сгради; Въведение в Пакета за проектиране на пасивни сгради (PHPP); Сградна обвивка на Пасивната Къща; Въздухонепроницаемост; Прозорци за пасивна сграда; Проектиране без термомостове; Термографски изображения и тест за въздухонепроницаемост; Вентилация на пасивната сграда; Строителен надзор и контрол на качеството; Oтопление на Пасивната Къща; Генериране на топлина и доставка; Температурни разлики; Икономика на пасивните сгради. Всички участници в обучението ще получат учeбни материали, цветни (над 1100 страници) Такса: 320 евро без ДДС

Двуседмична интензивна подготовка за изпита “Сертифициран дизайнер на пасивни сгради” 20 май- 2 юни. Участниците ще решават тестове и задачи и ще се обсъждат въпроси и казуси, с които се цели да им се помогне за успешното вземане на изпита. Предлагаме това обучение в пакет с изпита за сертификат. Такса: 70 евро без ДДС

Изпит за сертификат - 8 юни, 2018 год. Международният изпит се подготвя от Института за Пасивни Къщи в Дармщат, Германия и се провежда само четири пъти в годината. Изпитът ще се проведе на български език. Повече за изпита може да прочетете на този линк. http://bit.ly/2FL6htk . Такса за изпита за сертификат: 270 евро без ДДС (Голяма част от тази сума превеждаме на PHI, където се прави проверка на тестовете и се издава лиценза.)

Софтуер за проектиране на Пасивни сгради РНРР9 (английска версия)- Притежаването на РНРР лиценз вече е задължително условие на Passivhaus Institut (PHI) Германия, за да бъдете допуснати до изпит за сертификат.  За нашите студенти, които участват в обучението предлагаме отстъпка при закупуването на софтуера. Цена на РНРР9 (английска версия): 170 евро без ДДС.

За въпроси и регистрация се свържете с нас на имейл Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.